Varje år könsstympas mer än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år. Sedvänjan som funnits i över 2000år ger förödande konsekvenser för flickorna över hela världen och varje år dör många som en följd. Ingreppet görs oftast utan bedövning och utan större kunskap om värken kirologi eller hygien. Många flickor traumatiseras svårt och får men för livet medans andra drabbas av allvarliga infektioner och inflammationen vilket ofta leder till död på grund av brist på kunskap och medicin.

Vad är egentligen könsstympning?
Nationalencyklopedins definition av problemet är “ett ingrepp som i vissa kulturer av sedvänja utförs på flickors yttre könsorgan utan att det finns medicinsk grund”. Begreppet könsstympning rymmer flera olika former av ingrepp. Ibland skärs delar av klitoris bort eller delar av blygdläpparna men ibland sker en så kallad infibulation. Infibulation innebär att både klitoris och de inre och yttre delarna av blygläpparna avlägsnas och sedan sys huden ihop och lämnas endast med en millimeters öppning där urin och menstruationsblod kan passera.

 

Vanligast är det att könsstympning sker mellan åldrarna fyra till 14 år, men det sker även på spädbarnen och betydligt äldre flickor.

Hälsorisker
Ingreppen görs oftast utan någon som helst forma av bedövning av antingen en barnmorska eller av en barberare som oftast är outbildade äldre personer i byarna. Används görs oftast smutsiga instrument så som saxar, rakblad eller krossat glas som inte på något sätt är anpassade för kirurgiska ingrepp.

Könsstympning för med sig både långsiktiga besvär och psykiska komplikationer så som smärta, stress och inflammationer/infektioner men även kan könsstympning leda till infertilitet, kraftig blödningar och i vissa fall döden. Vid en förlåsning på en kvinna med en infibulation så sprätts såret upp för att kunna genomföra en vaginal förlossning följt av att såret sys ihop igen efter att barnet förlösts, vilket innebär en väldigt hög risk för infektioner. Eftersom endast en liten öppning lämnas kan urin och menstruationsblod inte rinna ut ordentligt, vilket också kan förorsaka infektioner i underlivet.

De stora hälsoriskerna förbises och istället ses könsstympning som ett sätt att göra det kvinnliga könsorganet rena och vackra

En sedvänja
Traditionen med könsstympning har hållit i sig i över 3 tusen år, var traditionen kommer ifrån är historikerna oense om och har därför inte kunnat fastställas.  Sedvänjan förekommer bland en rad olika religoner blanda annat hos katoliker, protestanter, kopter, falasher, muslimer och animister. Det finns dock inget skriftligt stöd i någon religion för könsstympning.

Det annses bland många som en rit som tar en ung flick in i vuxenvärlden och speglas kvinnans roll och status i samhället. Könsstympning är ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet och njutning.

I etablerade städer utförs ingreppen oftast numera av utbildade barnmorskor, sjuksköterskor och läkare. De flesta och största läkarorganisationerna fördömmer stympning men ändå väljer vissa legitimerade läkare att utföra ingreppet. Många läkare ser det so en extra inkomst och använder bortförklaringen att det är bättre att de gör ingreppet än att någon outbildad gör det.

Sverige
Antalet könsstympningar har ökat i västvärlden, desto fler från andra kulturer som bosätter sig här desto fler tar med och bibehåller sina traditioner. 1999 grundades lagstiftning mot könsstympning i Sverige, straffet för den som utför ingreppet är upp till fyra år i fängelse, förberedelse och underlåtenhet är också straffbart i Sverige.

Information taget från UNICEF Sverige och Röda korset
http://unicef.se
http://www.redcross.se/