Skaparna av hemsidan

Grundarna till denna hemsida är Filippa Jensen och My Petré från Campeon Frigymnasium, Helsingborg.

Syfte och mottagare

Inseallvaret.se är en informativ hemsida som finns i syfte att tillgängliggöra fakta och skapa engagemang kring olika problem. Till en början kommer hemsidan inrikta sig på det globala problemet könsstympning men tanken är att utöka området och vidga hemsidan allt eftersom. Vi riktar oss informationsmässigt till gymnasieelever men finansiellt till alla målgrupper i vårt samhälle.

Om tävlingsbidraget

Vi har valt att vara med i tävlingen webbstjärnan som inriktar sig till att ge ungdomar de verktyg som de behöver för att kunna lära sig om webbdesign. Vi gör detta som vårt gymnasiearbete men även av eget intresse.

Vi använder oss utav pålitliga källor på vår hemsida som är noga granskade och relevanta. Vi uppger tydligt var informationen kommer ifrån så att man på ett enkelt sätt kan återkoppla till primärkällan.

Bilderna som finns på hemsidan har vi hämtat från organisationen Garissa genom en personlig kontakt med grundaren, Carl-Axel Ekman. Vi har även använt oss av bilder godkända av Creative Commons som är en ideell organisation som arbetar med öppet innehåll och erbjuder upphovsmän lämpliga licenser för exempelvis bilder och filmer.

Hur vi arbetat med upphovsrätten och källor

Under arbetets gång har vi upprepade gånger behövt tänka på vad vi får lov att använda oss av och vad som är skyddat material. Vi har varit inne på CC (creative commons) mycket och läst på och använt oss av material som är ”delat” där. Bilder som vi använt oss av är alla förutom en tecknad från vår samarbetspartner Carl-Axel Ekman, bilderna används med hans godkännande. Den tecknade bilden får enligt creative commons användas i alla syfte utan att behöva uppge skaparen.

Vi har varit noga med att namnge källan och på upprepande ställen kan man se vad för källor som används på sidan. Främst så bygger informationen på sidan på fakta från Röda Korset, UNICEF Sverige och Carl-Axel Ekman och Berit Ekman på stiftelsen Garissa. Vi anser att alla dessa källor är relevanta och korrekta och inte förskönar eller föreställer sanningen. Vi har även varit noga med att jämföra fakta mellan böcker och sidor för att undvika information som säger emot varandra.

Koppling till läroplanen

Vi har valt att koppla vår hemsida till kurserna medieprouktion 1 och journalistik, reklam, information 1.

Det centrala innehållet i kursen journalistik, reklam och information 1 är följande:
  • Grundläggande kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier, till exempel envägskommunikation, tvåvägskommunikation eller intermedialitet, med fokus på kommunikationsprocessens olika steg.
  • Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp.
  • Kommunikation inom journalistik, information och reklam via olika medier i nationellt och internationellt perspektiv.
  • Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt grundläggande metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.
  • Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler och erkända internationella regler för reklam.

Dessa fem kunskapskraven har vi ständigt arbetat med och kring under processen att bygga denna hemsidan. Vi har kollat på lagstiftning och överenskommelser och på så sätt gallrat ut vad som anses lämpligt på en hemsida. Genom att analysera och själv kombinera informationstexterna och intervjun så har vi arbetat med kommunikation inom journalistik på ett öppet plan. Vi använder oss utav en tvåvägskommunikation där vi gärna tar emot insynsvinklar och frågor från våra besökare, vilket man kan göra under fliken ”kontakta oss”. Vi använder oss utav ett lättförståeligt språk vilket gör att vi når ut till fler målgrupper.

Det centrala innehållet i kursen medieproduktion 1 är bland annat följande:
  • Textskrivning, fotografering, filmning, ljudupptagning och redigering.
  • Olika redovisningsformer av produkter, till exempel tidningar, filmer och utställningar, i analog eller digital form.

Alla texter på hemsidan är personligt skrivna av oss med information taget från seriösa källor så som grundaren av stiftelsen Garissa, Carl-Axel Ekman, och även mer traditionella sidor så som www.unicef.se.

Vad vi har lärt oss

Under arbetsgången har vi båda upplevt att vi lärt och mycket och fått insikt i mediebranschen på ett helt annat sätt. Vi har lärt oss om etik och moral på internet samt hur man kommunicerar och informerar på bästa och effektivaste sätt.

Ingen av oss hade någon förkunskap om WordPress, vi hade aldrig tidigare jobbat i programmet och inte heller haft någon inblick. Vi har lärt oss jättemycket och verkligen haft roligt under tiden. Vi tycker verkligen att denna upplevelse har varit lärorik och kommer ta med denna kunskap ut i arbetslivet.

Motivering till varför vi bör vinna

Vår hemsida finns i syftet att hjälpa och skapa uppmärksamhet, något som vi båda brinner för. Detta projekt har varit otroligt lärorikt och vi båda är väldigt stolta över resultatet och arbetsgången. Vi borde vinna då vi gjort något som enligt oss är unikt. Vi har använt våran kunskap och skolgång till att skapa skillnad och öka medvetenheten hos folk. Vi har integrerat det faktiska livet och de faktiska problemen med skolan och våran utbildning.

Kort sagt så kan man säga att vi är väldigt stolta över vad vi har åstadkommit och kommer kunna använda oss av den kunskap vi fått under detta projekt.